Wzór życiorysu ustrukturyzowanego

W tym miejscu podpowiemy Ci, w jaki sposób, w oparciu o podstawową konstrukcję, stworzyć własny wzór życiorysu ustrukturyzowanego zgodnie z warunkami, jakich wymaga wzór 2024.

Życiorys ustrukturyzowany, jaki możesz spróbować stworzyć np. w programie Word, musi zawierać kilka ważnych informacji, jakie ten kluczowy dokument musi zawierać!

Idealny życiorys składa się najczęściej z następujących elementów:

Twój dokument powinien zawierać wszystkie wyszczególnione niżęj elementy. Jeśli z jakiegoś powodu musisz go stworzyć własnoręcznie, to warto szkorzystać chociażby z edytore tekstu Word z pakietu MS Office, który poprawi błędy i literóki.

Nie ma wąpliwości, że wzorowy życiorys ustrukturyzowany, tym bardziej w roku 2024, musi być dokumentem, który będzie absolutnie doskonały i bezbłędny. To właśnie on będzie decydować o Twojej przyszłości zawodowej. Bez przesady można powiedzieć, że życiorys ustrukturyzowany należy do tych dokumentów, które mogą wywierać wpływ na Twoje życie przez wiele wiele kolejnych lat!

Informacje osobiste

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Telefon
 • E-mail
 • Narodowość
 • Data urodzenia

Doświadczenie zawodowe

W tym miejscu życiorys ustrukturyzowany powinien zawierać każdą pozycję oddzielnie dla każdego piastowanego stanowiska, poczynając od najbardziej aktualnego.

 • Okres (od – do)
 • Nazwa i adres pracodawcy
 • Dziedzina działalności gospodarczej lub nazwa branży
 • Stanowisko
 • Podstawowy zakres obowiązków i odpowiedzialności

Wykształcenie i kursy

Życiorys ustrukturyzowany zawiera każdą pozycję oddzielnie dla każdego ukończonego kursu, poczynając od najbardziej aktualnego.

 • Okres (od – do)
 • Nazwa i typ organizacji zapewniającej wykształcenie lub organizującej kursy
 • Główne umiejętności praktyczne
 • Uzyskany tytuł
 • Poziom wg klasyfikacji krajowej

Zdolności i umiejętności osobiste

Chodzi o zdolności i umiejętności osobiste nabyte z biegiem życia lub pracy, ale niekoniecznie poświadczone oficjalnymi certyfikatami lub dyplomami.

 • Język ojczysty
 • Inne języki (poziom biegłości - w czytaniu, pisaniu, mówieniu)
 • Zdolności i umiejętności społeczne - współpraca z ludźmi, współpraca w zespole
 • Zdolności i umiejętności organizacyjne - koordynacja i zarządzanie ludźmi, projektami
 • Zdolności i umiejętności techniczne - technika komputerowa, przyrządy i urządzenia specjalne itp.
 • Zdolności i umiejętności artystyczne - muzyka, literatura, sztuki plastyczne
 • Inne zdolności i umiejętności (wyżej nie wymienione)
 • Prawo / prawo jazdy - tego też nie może zabraknąć w życiorysie ustrukturyzowanym

Informacje uzupełniające

W tym miejscu wpisz w życiorysie ustrukturyzowanym wszystkie inne przydatne informacje, np. osoby kontaktowe, referencje itp.

Czy można dodawać także załączniki?

Załączniki oczywiście mogą być dodane do życiorysu ustrukturyzowanego, ale tylko w przypadku, że uzupełniają podane informacje. Może chodzić na przykład o różne egzaminy, certyfikaty, uprawnienia lub ukończone kursy na przykłąd kwalifikacyjne.

Jak profesjonalna agencja pośrednictwa pracy patrzy na życiorys ustrukturyzowany?

Życiorys, często wspominany pod skrótem CV (Curriculum Vitae = „bieg życia”), jest rozumiany w procesie rekrutacji jako opis życia zawodowego kandydata, zwięzły wypis osiągniętego wykształcenia, doświadczenia z pracy i innych danych, mogących wpłynąć na wybór nowego pracownika. W chwili obecnej stanowi on z reguły pierwszy kontakt pomiędzy osobą ubiegającą się o zatrudnienie, a potencjalnym pracodawcą. Napisanie życiorysu nie jest trudne. Niestety równie łatwo popełnić w nim wiele zupelnie niepotrzebnych błędów.

To, jak życiorys ustrukturyzowany powinien wyglądać, co w nim napisać, a czego się wystrzegać, można znaleźć w artykule Jak napisać życiorys. Sporo czasu można zaoszczędzić korzystając z naszego serwisu i po prostu wygenerować życiorys tutaj.

Chyba każdy pamięta, jak polonistka starała się przekazać nam umiejętności stylistyczne, kiedy uczyliśmy się tworzyć klasyczny życiorys. Z nadejściem szalonego trybu życia, kiedy na niektóre stanowiska zgłasza się po kilkudziesięcioro chętnych, istnieje potrzeba oszczędzania czasu i zwrócenia uwagi rekrutera. Dlatego jeżeli pracodawca wprost nie upiera się przy życiorysie klasycznym, co zdarza się jedynie w rzadkich przypadkach, wykorzystujemy bardziej zwięzłą formę życiorysu ustrukturyzowanego.

Życiorys ustrukturyzowany nie powinien w żadnym wypadku przekraczać dwóch stron w formacie A4. Zazwyczaj w zupełności wystarczy tylko jedyna. Powinna ona zawierać istotne oraz atrakcyjne dla przyszłego pracodawcy informacje. Dużo większe szanse, że Twój życiorys nie przepadnie wśród innych, będziesz mieć właśnie wtedy, gdy zawrzesz w nim coś ciekawego, niecodziennego, jakąś własną wartość dodaną. Wtedy bardziej szczegółowe informacje możesz umieścić w liście motywacyjnym, a później także omówić je w czasie rozmowy, na którą zostaniesz zaproszony właśnie na podstawie dobrze napisanego życiorysu.

Życiorys zazwyczaj dzieli się na 4 podstawowe części:

 • dane osobiste, tzn. imię i nazwisko oraz dane teleadresowe
 • wykształcenie
 • historia zawodowa
 • informacje uzupełniające

Pamiętaj o tym, że informacje, które podasz, muszą być byż zgodne ze stanem faktycznym. Zdecydowanie nie kłam ani nie oszukuj. Jeśłi wyjdzie ono na jaw, narażasz na nieprzyjemną sytuację nie tylko siebie, ale także pracodawcę. W ten sposób można zrujnować każdą pracę marzeń.

Nie trać czasu i nie twórz niczego ręcznie!

Nie trać cennego czasu na ręczne tworzenie ustrukturyzowanego życiorysu! Skorzystaj z naszej online usługi
generatora profesjonalnych życiorysów. Profesjonalne, szybko, prosto i rzetelne!

Stwórz życiorys

Dzięki cvwzory.pl stworzyłem profesjonalny życiorys w ciągu 10 minut.

Dzięki cvwzory.pl stworzyłem elegancki i nowoczesny życiorys, bez "męczenia się" w Wordzie.

Dzięki wzorowi CV
zaprezentowałem się profesjonalnie w firmach i dostałęm pracę swoich marzeń, tak samo jak 100.381inni użytkownicy!