Wzór życiorysu ustrukturyzowanego

Utwórz życiorys

W tym miejscu podpowiemy Ci, w jaki sposób, w oparciu o podstawową budowę, utworzyć własny wzór życiorysu ustrukturyzowanego zgodnie z warunkami, jakich wymaga wzór 2018.

Życiorys ustrukturyzowany, jaki możesz spróbować utworzyć np. w programie Word, musi zawierać kilka ważnych informacji, bez których ten kluczowy dokument na pewno nie może się obejść!

Idealny życiorys składa się najczęściej z poniższych elementów:

Wszystkie podane elementy życiorysu ustrukturyzowanego powinny być zawarte w Twoim dokumencie. Jeżeli zatem z jakiegokolwiek powodu musisz utworzyć życiorys ustrukturyzowany ręcznie, to lepiej niż jakiś notatnik zalecamy chociażby program Word z pakietu MS Office, który dopilnuje literówek i omyłek.

Albowiem pozostaje prawdą, że wzorowy życiorys ustrukturyzowany, tym bardziej w roku 2018, musi być dokumentem, który będzie absolutnie doskonały i bezbłędny, ponieważ być może będzie decydował o Twojej przyszłości. Nawet można bez przesady powiedzieć, że życiorys ustrukturyzowany należy naprawdę do tych dokumentów życiowych, które mogą wywierać wpływ na Twoje życie przez wiele wiele przyszłych lat!

Informacje osobiste

 • Nazwisko
 • Adres
 • Telefon
 • E-mail
 • Narodowość
 • Data urodzenia

Doświadczenie zawodowe

W tym miejscu życiorys ustrukturyzowany powinien zawierać każdą pozycję oddzielnie dla każdego zdobytego stanowiska, poczynając od najbardziej aktualnego.

 • Okres (od – do)
 • Nazwa i adres pracodawcy
 • Dziedzina działalności gospodarczej lub nazwa branży
 • Zdobyte stanowisko
 • Podstawowy zakres obowiązków i odpowiedzialności

Wykształcenie i kursy

Życiorys ustrukturyzowany zawiera każdą pozycję oddzielnie dla każdego absolwowanego kursu, poczynając od najbardziej aktualnego.

 • Okres (od – do)
 • Nazwa i typ organizacji świadczącej wykształcenie lub kursy
 • Główne przedmioty/umiejętności praktyczne
 • Uzyskany tytuł
 • Poziom wg klasyfikacji krajowej

Zdolności i umiejętności osobiste

Mamy przez to na myśli zdolności i umiejętności osobiste nabyte z biegiem życia lub pracy, ale niekoniecznie ukończone oficjalnymi certyfikatami lub dyplomami.

 • Język ojczysty
 • Inne języki (poziom biegłości - w czytaniu, pisaniu, mówieniu)
 • Zdolności i umiejętności społeczne - współpraca z ludźmi, współpraca w zespole
 • Zdolności i umiejętności organizacyjne - koordynacja i zarządzanie ludźmi, projektami
 • Zdolności i umiejętności techniczne - technika komputerowa, przyrządy i urządzenia specjalne itp.
 • Zdolności i umiejętności artystyczne - muzyka, literatura, sztuki plastyczne
 • Inne zdolności i umiejętności (wyżej nie wymienione)
 • Prawo / prawa jazdy - też nie może go zabraknąć w życiorysie ustrukturyzowanym

Informacje uzupełniające

W tym miejscu wpisz w życiorysie ustrukturyzowanym wszystkie inne przydatne informacje, np. osoby kontaktowe, referencje itp.

Czy można dodawać także załączniki?

Załączniki oczywiście mogą być dodane do życiorysu ustrukturyzowanego, ale tylko w przypadku, że uzupełniają podane informacje. Może chodzić na przykład o różne egzaminy, certyfikaty, uprawnienia lub absolwowane kursy, czy to już przekwalifikujące, czy też inne.

No i jak wtedy patrzy się profesjonalna agencja pośrednictwa pracy na życiorys ustrukturyzowany?

Życiorys, często wspominany pod skrótem CV (Curriculum Vitae = „bieg życia”), jest rozumiany w postępowaniu przetargowym jako opis życia zawodowego kandydata, zwięzły wypis osiągniętego wykształcenia, doświadczenia z pracy i innych danych, mogących wpłynąć na wybór nowego pracownika. Zaś w chwili obecnej stanowi on z reguły pierwszy kontakt pomiędzy osobą ubiegającą się o zatrudnienie, a potencjalnym pracodawcą. Napisanie życiorysu nie jest trudne, niestety tak samo nietrudne jest popełnienie zupełnie niepotrzebnych błędów.

To, jak życiorys ustrukturyzowany powinien wyglądać, co w nim napisać i czego przeciwnie się wystrzegać, można znaleźć w artykule Jak napisać życiorys. Albo możesz zaoszczędzić sobie tę pracę i po prostu wygenerować życiorys tutaj.

Chyba wszyscy pamiętamy, jak panią nauczycielkę w szkole podstawowej interesowały przede wszystkim nasze umiejętności stylistyczne, tak więc uczyliśmy się, jak napisać klasyczny życiorys. Z nadejściem hektycznego trybu życia, do tego w czasach, kiedy na niektóre stanowiska zgłasza się kilkadziesiąt chętnych, jednak zaistniała potrzeba oszczędzania czasu i utrzymania uwagi personalisty. Dlatego jeżeli pracodawca wprost nie upiera się przy życiorysie klasycznym, co w rzadkich przypadkach może się zdarzyć, wykorzystujemy wyliczenie w punktach zwięzłych, lecz jasnych informacji życiorysu ustrukturyzowanego.

Życiorys ustrukturyzowany nie powinien w żadnym wypadku przekraczać dwóch stron w formacie A4, a zupełnie wystarczy jedyna tylko strona. Powinna ona zawierać istotne oraz atrakcyjne dla przyszłego pracodawcy informacje. Dużo większe szanse, że Twój życiorys nie przepadnie wśród innych, będziesz miał właśnie wtedy, gdy wymienisz coś ciekawego, niecodziennego, jakąś własną wartość dodaną. Bardziej szczegółowe informacje możesz wtedy spisać w liście motywacyjnym, a później także omówić je na rozmowie, na którą zaproszą Cię właśnie na podstawie dobrze napisanego życiorysu.

Życiorys zazwyczaj dzieli się na 4 podstawowe kategorie:

 • dane osobiste, tzn. imię i nazwisko oraz dane teleadresowe
 • wykształcenie
 • historia zawodowa
 • informacje uzupełniające

Pamiętaj o tym, że informacje, które podasz, muszą być pod każdym względem prawdziwe. Zdecydowanie nie uciekaj się do kłamstwa. W przypadku jego wykrycia bowiem naraziłbyś na nieprzyjemną sytuację nie tylko siebie, ale także pracodawcę, zmniejszając lub całkowicie niwecząc w ten sposób szanse na wymarzoną pracę.

Nie trać czasu i nie twórz niczego ręcznie!

Nie trać cennego czasu na ręczne tworzenie życiorysu ustrukturyzowanego, ale skorzystaj z naszej zautomatyzowanej online usługi
generatora profesjonalnych życiorysów. Jest to profesjonalne, szybkie, proste i rzetelne!

Utwórz życiorys

Dzięki cvwzory.pl utworzyłem dla siebie profesjonalny życiorys w ciągu 10 minut.

Dzięki cvwzory.pl utworzyłem dla siebie piękny i nowoczesny życiorys, bez "męczenia się" w Wordzie.

Dzięki wzorowi życiorysu
zaprezentowałem się profesjonalnie w firmach i uzyskałem pracę swoich marzeń, tak samo jak 100.001innych użytkowników!