Europass - do czego służy?

Czy zastanawiasz się nad pracą za granicą i zetknąłeś się podczas poszukiwań z pojęciem Europass?
Co to właściwie jest Europass i do służy?

Europass to zbiór dokumentów dotyczących Twojego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, zdolności, kompetencji i ogólnie rzecz biorąc - umiejętności. Poznaj europejski wzór życiorysu!

Europass jest przydatnygdy ubiegasz się o studia lub pracę w krajach Unii Europejskiej.

Europass składa się z życiorysu oraz tzw. Europejskiego Paszportu Umiejętności, w skład którego wchodzą poniższe dokumenty:

  • część życiorysu europass stanowi Paszport Językowy
  • ponadto także dokument Mobilność
  • następnie także Suplement do Świadectwa
  • na końcu pamiętajmy o Suplemencie do Dyplomu Szkoły Wyższej

....i inne dokumenty potwierdzające Twoje kwalifikacje, takie jak na przykład dyplomy, certyfikaty czy zaświadczenia.

Omówmy kolejno wszystkie powyższe dokumenty:

Życiorys

Jak pisać CV, gdy ubiegasz się o pracę w Polsce - to już omówiliśmy. Życiorys odpowiedni dla Europass niewiele się różni od "polskiego". CV dla Europass również jest w formacie ustrukturyzowanym. Powinno być treściwe i przejrzyste, aczkolwiek nieco bardziej obszerne w porównaniu do "polskiej" wersji. Życiorys Europass jest do dyspozycji we wszystkich językach Unii Europejskiej i powinieneś mieć go do dyspozycji w postaci elektronicznej tak, aby można było w dowolnej chwili ściągnąć na komputer czy urządzenie zewnętrzne (pamięć USB) dla umożliwienia aktualizacji i edytowania dokumentu.

Wskazówka: W życiorysie dla Europass nie podawaj zbędnych danych, które mogłyby Cię dyskryminować u pracodawcy. Do takich należy na przykład data urodzenia, wyznanie religijne, liczba dzieci i podobne. Pamiętaj, że takie informacje nie muszą pracodawcy w ogóle interesować - o ile nie wymaga tego stanowisko, o które się ubiegasz. Mówiąc krótko, jeżeli chcesz zostać osobą duchowną, to pytanie o Twoje wyznanie jest wskazane. W innym przypadku pracodawcy nie wolno Cię o to pytać.

Najlepszym sposobem na stworzenie Europass jest użycie generatora, który znajdziesz na stronie europass.cedefop.europa.eu/editors. Na tym portalu możesz także założyć Europejski Paszport Umiejętności.

Europejski Paszport Umiejętności

Chodzi o dokumenty, które możesz sobie założyć online. Zawierają one Europass, czyli: Paszport Językowy, Mobilność, Suplement do Świadectwa oraz Suplement do Dyplomu Szkoły Wyższej. Poza tym zawierają także inne Twoje dyplomy, certyfikaty i świadectwa kwalifikacji zawodowych. Europejski Paszport Umiejętności, tak samo jak życiorys, powinien być w wersji elektronicznej, aby można było łatwo go podzielać i aktualizować. Przy odpowiedniej się okazji, jaką jest na przykład rozmowa kwalifikacyjna, dzięki elektronicznej formie można z niego łatwo pobrać odpowiednie dokumenty, którymi na miejscu udokumentujesz swoją wiedzę i umiejętności.

Europass - Paszport Językowy

Paszport Językowy to formularz (znajdujący się na powyższych stronach internetowych) dotyczący Twoich umiejętności językowych, który możesz dołączyć do Twojego Europass. Wypełniasz go samemu w oparciu o standaryzowaną autoocenę, za pomocą której zostaniesz zakwalifikowany na jeden z poziomów biegłości językowej (A1–C2). Europejskie standardy językowe znajdziesz tutaj:Europass - Mobilność

Jeżeli posiadasz poprzednie doświadczenie w praktyce fachowej lub studium za granicą, co łącznie nazywane jest europejską ścieżką kształcenia, możesz go udokumentować za pomocą tzw. dokumentu Mobilności. Służy on do poinformowania przyszłego pracodawcy lub uczelni o Twoim doświadczeniu zagranicznym. Dokument Mobilności wypełnia dla Ciebie jednostka, w której odbyłeś naukę, a więc na przykład uczelnia, a także jednostka, która Cię przyjęła. Dokument Europass - Mobilność może oczywiście zostać wystawiony natychmiast po zakończeniu nauki, jednak można się o niego zwrócić także później. Przejrzysta instrukcja, jak postępować w przypadku wniosku o dokument Mobilność, znajduje się na http://europass.org.pl/dokumenty/mobilnosc/.

Suplement do Świadectwa

Chodzi o dokument, który potwierdza Twoje kwalifikacje uzyskane w oparciu o Twoje wykształcenie w szkole średniej. Za jego wydanie nic nie płacisz - jest darmowy. Znaczenie tego Suplementu polega na tym, że ułatwi on zrozumienie i przyjęcie Twojego Świadectwa Studiów u pracodawcy zarówno zagranicznego, jak i polskiego. Można bowiem łatwo z niego odczytać, jakie kompetencje i jakie wykształcenie zdobyłeś podczas Twoich studiów. Instrukcja uzyskania takiego Świadectwa znajduje się na stronie http://europass.org.pl/dokumenty/suplementy-dla-absolwentow-ksztalcenia-zawodowego/.

Suplement do Dyplomu Szkoły Wyższej

Jest to analogia do Suplementu do Świadectwa, z tą jednak różnicą, że wydaje się do dyplomu uzyskanego w trakcie studiów na szkole wyższej. Suplement do Dyplomu Szkoły Wyższej można uzyskać również bezpłatnie, a procedura jego uzyskania opisana jest na stronie http://europass.org.pl/dokumenty/suplement-dla-absolwentow-szkol-wyzszych/.

Nie trać czasu i nie twórz niczego ręcznie!

Nie trać cennego czasu na ręczne tworzenie ustrukturyzowanego życiorysu! Skorzystaj z naszej online usługi
generatora profesjonalnych życiorysów. Profesjonalne, szybko, prosto i rzetelne!

Stwórz życiorys

Dzięki cvwzory.pl stworzyłem profesjonalny życiorys w ciągu 10 minut.

Dzięki cvwzory.pl stworzyłem elegancki i nowoczesny życiorys, bez "męczenia się" w Wordzie.

Dzięki wzorowi CV
zaprezentowałem się profesjonalnie w firmach i dostałęm pracę swoich marzeń, tak samo jak 100.383inni użytkownicy!